Breath of Fire III

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Yoshiki Okamoto Yoshiki Okamoto

Produtor

Foto de Noritaka Funamizu
Noritaka Funamizu
Sem foto
Petcha
Sem foto
Yoshinori Takenaka
(Bamboo)

Diretor da Série Breath of Fire

Foto de Yoshinori Kawano Yoshinori Kawano

Diretor

Sem foto
Makoto Ikehara

Diretor Assistente

Sem foto Junko Nonda

Planejamento

Sem foto Yugo Togawa
Sem foto Yukio Ando

Planejamento de Batalha

Sem foto Yukio Ando

Planejamento de Pescaria

Sem foto Yugo Togawa

Planejamento de Jogos Extras

Sem foto Yukio Ando

Programador Principal

Foto de Tatsuya Kitabayashi Tatsuya Kitabayashi

Programador de Modelo

Sem foto Toshimitsu Aoki

Programador

Sem foto Moyoko
Foto de Tatsuya Kitabayashi Tatsuya Kitabayashi
Sem foto Yoshiharu Nakao

Programador de Batalha

Foto de Tatsuya Kitabayashi Tatsuya Kitabayashi

Programador de Evento

Sem foto Atsushi Manobe
Sem foto Toshimitsu Aoki

Programação de Campo

Sem foto Hisanori Otsuki

Programador de Jogos Extras

Sem foto Yoshiharu Nakao

Designer Gráfico Chefe

Sem foto Toru Yamashita

Efeitos

Sem foto Hisanori Otsuki
Sem foto Moyoko

Designer de Titulo

Sem foto Satoshi Ukai

Efeitos Visuais

Sem foto Hisanori Otsuki
Sem foto Tadashi Sanzen
Foto de Tatsuya Kitabayashi Tatsuya Kitabayashi

Designer de Jogador

Sem foto Hirokazu Hikita
Sem foto Masaya Suzuki
Sem foto Mieko Kuwayama
Foto de Tatsuya Yoshikawa Tatsuya Yoshikawa
Sem foto Toru Yamashita
Sem foto Yasuyo Kondo

Designer Gráfico de Monstro

Sem foto Hidetoshi Kai
Sem foto Hiroshi Terada
Sem foto Keiji Ueda
Sem foto Makoto Fukui
Sem foto Tetsuya Enomoto

Designer de Personagem

Sem foto Akira Hirai
Sem foto Rika Yamada
Foto de Tatsuya Yoshikawa Tatsuya Yoshikawa

Criador de Mapa

Sem foto Ayatomo Tanimoto

Planejamento de Mapa

Sem foto Ichiro Tanaka
Sem foto Makoto Ikehara
Sem foto Yugo Togawa

Designer de Mapa Mundial

Sem foto Takanori Arai

Designer de Textura de Mapa

Sem foto Ayatomo Tanimoto
Sem foto Eriko Bando
Sem foto Mitsuru Kuwahata
Sem foto Naomi Goto
Sem foto Takanori Arai
Sem foto Yoshimi Murata
Sem foto Yukiko Noritake
Sem foto Yuko Nakadai

Background

Sem foto Eriko Bando

Compositor

Foto de Akari Kaida
Akari Kaida
Foto de Yoshino Aoki
Yoshino Aoki
(青木 佳乃)

Designer de Som

Sem foto Nariyuki Nobuyama

Programador de Som

Sem foto Atsushi Manobe

Voz

Sem foto Ai Kamimura
Sem foto Kaori Saito
Sem foto Kappei Yamaguchi
Sem foto Kyoko Hikami
Sem foto Syuusuke Sada
Sem foto Tomoko Takai
Sem foto Toshimitsu Aoki
Sem foto Yoko Matsui
Sem foto Yukihiro Fujimoto

Enredo

Sem foto Makoto Ikehara

Suporte Técnico

Sem foto Akira Kazaoka
Sem foto Hiroyasu Ando
Sem foto Jun Matsumoto
Sem foto Keisuke Okamoto
Sem foto Takashi Hashimoto

Ajuda

Sem foto C. Kajihara
Sem foto K. Iwao
Sem foto M. Suzuki
Sem foto Satoshi Murata (S. Murata)
Sem foto T. Fujikawa

Testes

Sem foto Hiroyasu Ando
Sem foto Masakazu Mochizuki
Sem foto Masayuki Harada
Sem foto Tatsuji Yataka

Embalagem

Sem foto Jiwa
Sem foto Junko Nonda
Sem foto Masako Honma
Sem foto Mizuho Kageyama (Mizuho)

Marketing

Sem foto Kobaboo
Sem foto Kuwanyan
Sem foto Shinichi Sato
Sem foto Terimotipei
Sem foto Toshiaki Matsuda