Pokémon Stadium

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hiroshi Yamauchi

Produtor

Kenji Miki
Satoru Iwata
Shigeru Miyamoto
Tsunekazu Ishihara

Diretor

Takao Shimizu

Diretor de Minigame

Makoto Wada

Designer de Jogo Original

Satoshi Tajiri

Diretor de Batalha

Kimiharu Hyodo

Designer de Batalha

Naotaka Matsumoto
Seiji Ochiba

Diretor de Programação

Yasunari Nishida

Diretor de Dados de Batalha

Yasuyuki Oyagi

Programador de Batalha

Kenji Yamamoto

Programador de Efeitos

Yasuhiro Kawaguchi

Programador de Minigame

Shiro Mouri
Tsutomu Kaneshige
Yuzuru Ogawa

Gerenciamento de Dados

Shunsaku Kitamura

Programador de IA

Satoru Osako

Designer de Dados de Batalha

Kouji Doi
Takashi Oishi

Programador do Sistema GB

Tomohiro Kawase

Diretor de Modelagem de Pokémon

Benimaru Itoh
Tsuyoshi Watanabe

Designer de Personagem Original

Atsuko Nishida
Ken Sugimori
Motofumi Fujiwara
Shigeki Morimoto

Supervisor de Personagem

Yoichi Kotabe

Modelagem de Pokémon

Akiko Shibata
Akio Shibutani
Akira Matsumoto
Akira Yamazaki
Atsuko Ujiie
Hajime Kuroyanagi
Hideki Ono
Hideo Yamato
Hikaru Jinguji
Hiroaki Ito
Hiroaki Takenaka
Hiroshi Ishikawa
Hiroyuki Fujiwara
Hitoshi Kobayashi
Jungo Suzuki
Junpei Mizusaki
Kazumi Nishino
Kazuo Yazawa
Kei Hoshiba
Ken Ikuji
Kenji Matsuura
Mari Yamasaki
Masato Nagashima
Masaya Kano
Mitsuteru Sato
Nachi Sugiyama
Naotoshi Shike
Ryuta Kusumi
Satomi Kokubo
Shigeo Kushida
Shinichi Yoshikawa
Shinya Ohata
Shinya Sano
Shizu Higashiyama
Takemi Ichikawa
Takeshi Iizuka
Tomoaki Imakuni
Tomomi Takeda
Tomono Nishigori
Tomoyoshi Yamane
Toru Kurashige
Yuichi Sawayama
Yukio Seike

Diretor de Arte

Tatsuya Hishida

Designer de CG 3D

Junji Morii
Makoto Miyanaga
Noriko Ikegawa
Ryuji Kobayashi

Diretor de CG 3D

Shinya Takahashi

Diretor de CG 2D

Masanao Arimoto

Designer de CG 2D

Makoto Tanaka
Shigefumi Hino
Tokihiko Toyoda
Tomoaki Nakahara
Yasushi Matsubara

Diretor de Som

Masafumi Kawamura

Compositor

Hajime Wakai
Kenta Nagata
Toru Minegishi

Programador de Som

Hideaki Shimizu
Mitsuhiro Hikino

Engenheiro de Gravação

Questar Welsh

Voz do Pikachu

Ikue Otani

Apresentador do Estádio

Ted Lewis

Gerente de Progresso

Keizo Kato
Kimiyoshi Fukui

Coordenador

Gail Tilden
Hiro Nakamura
Kenji Okubo

Suporte Técnico

Chiharu Ito
Hirohito Yoshimoto
Hironobu Kakui
Jun Yamazaki
Koichi Koyasu
Satoshi Kikkawa
Shigefumi Kawase
Shin Hasegawa
Takashi Sakuma
Tetsuya Sasaki
Yasuki Tawaraishi
Yoshinori Tanimoto
Yoshiyuki Tagawa

Testes

Kathy Huguenard
Randy Shoemake

Pessoal Transfer Pak

Kazunori Koshiishi
Kazuo Koshima
Kenichiro Ashida
Kouji Mitsunari
Yuji Kimijima

Conselheiro

Hiroyuki Jinnai
Junichi Masuda
Koji Nishino
Takenori Ohta

Agradecimento Especial

Atsushi Tejima
Hiroto Alexander
Katsuhito Yamauchi
Keisuke Terasaki
Kenji Saiki
Kensuke Tanabe
Kiyohiko Ando
Masanori Sato
Michiyo Oshio
Naruhisa Kawano
Tadashi Inoue
Wataru Yamaguchi
Yasuhiro Sakai
Yusuke Nakano