Valkyrie Profile

Créditos

Presidente

Foto de Yasuhiro Fukushima Yasuhiro Fukushima

Produtor Executivo

Sem foto Keiji Honda
Foto de Yukinobu Chida Yukinobu Chida

Produtor

Sem foto
Yoshinori Yamagishi

Produtor Assistente

Sem foto Takamasa Shiba

Diretor

Sem foto
Yoshiharu Gotanda

Designer de Jogo

Sem foto Masaki Norimoto

Programador Chefe

Sem foto Shigeru Ueki

Programador de Batalha

Sem foto Yoshiharu Miyake

Designer de Personagem

Sem foto Jun Satoh
Sem foto Kou Yoshinari
Sem foto Naoto Sasaki
Sem foto Naoyoshi Tachibana
Sem foto Yo Yoshinari

Designer Gráfico de Mapa

Sem foto Kenichi Kanekura
Sem foto Koji Minagawa
Sem foto Yoshiaki Inagaki

Gerente de Artwork

Sem foto Naoki Oishi
Sem foto Takashi Kamimura

Compositor

Foto de Motoi Sakuraba
Motoi Sakuraba

Programador de Som

Sem foto Hiroya Hatsushiba

Diretor de Marketing

Sem foto Hajime Kanie
Sem foto Koji Taguchi