Riglordsaga 2

Créditos

Produtor Executivo

Sem foto Naoto Oyachi
Foto de Yoji Ishii Yoji Ishii

Produtor

Foto de Noriyoshi Oba
Noriyoshi Oba

Diretor

Sem foto
Kenichi Ono
Sem foto
Yasuhiko Nakatsu

Supervisor

Sem foto Hideji Tanaka

Designer de Jogo

Sem foto Yasuhiko Nakatsu

Programador Chefe

Sem foto Yasuhiko Nakatsu

Programador Chefe de Efeitos

Sem foto Koji Ono

Programador Principal

Sem foto Fujio Yamakawa

Programador Assistente

Sem foto Akimasa Tako
Sem foto Hiroshi Yamada

Programador de Cena

Sem foto Keita Moriyama
Sem foto Kiyohiro Ito
Sem foto Masaki Kanayama

Programador de Efeitos

Sem foto Kazuo Takahashi
Sem foto Kiyoshi Yamada
Sem foto Takashi Inoue
Sem foto Yusuke Kamei

Programador de Menu

Sem foto Kazuyuki Hanai

Programador 3D

Sem foto Koji Ono

Programador de Sistema de Arquivos

Sem foto Mahito Kida

Designer de Efeitos

Sem foto Asami Mizutani
Sem foto Hideyuki Yanagishima
Sem foto Masashi Kato
Sem foto Masaya Kawahara

Designer de Personagem

Sem foto Asami Mizutani
Sem foto Hideyuki Yanagishima
Sem foto Masashi Kato

Designer de Personagem Assistente

Sem foto Daisuke Iwahori
Sem foto Kouji Nakakita
Sem foto Masaya Kawahara
Sem foto Yumi Kato

Assistente de Design de Personagem

Sem foto Etsuko Higuchi

Designer de Mapa

Sem foto Daisuke Iwahori
Sem foto Kazuyo Shimoyoshi
Sem foto Kenzo Furuya
Sem foto Kimio Kamata

Designer de Mapa Assistente

Sem foto Kouji Nakakita

Artista de CG

Sem foto Hideyuki Yanagishima
Sem foto Masashi Kato
Sem foto Masaya Kawahara
Sem foto Yumi Kato

Animador

Sem foto Masaya Kawahara
Sem foto Yumi Kato

Maestro

Sem foto Yasutsuna Sasaki

Compositor

Foto de Yasufumi Fukuda
Yasufumi Fukuda

Arranjo Musical

Sem foto
Tadashi Ohtsubo
Foto de Yasufumi Fukuda
Yasufumi Fukuda

Coordenador de Som

Foto de Yukifumi Makino Yukifumi Makino

Engenheiro de Som

Sem foto Tadahiro Nitta
Foto de Yasufumi Fukuda Yasufumi Fukuda

Diretor de Gravação

Sem foto Tatsutoshi Narita (Atsutoshi Narita)

Engenheiro de Gravação

Sem foto Kazuo Watabe
Sem foto Naoyuki Machida
Sem foto Tatsutoshi Narita (Atsutoshi Narita)

Escritor de Enredo

Sem foto Tetsuya Seta

Coordenador

Sem foto Hidetaka Shibata
Sem foto Hiroki Horio
Foto de Yukifumi Makino Yukifumi Makino

Lider de Testes

Sem foto Akira Misoda

Assistente do Lider de Testes

Sem foto Isao Takeda

Testes

Sem foto Atsuya Kato
Sem foto Isao Hattori
Sem foto Kazuki Fujita
Sem foto Kenji Mitobe
Foto de Kenji Miyawaki Kenji Miyawaki
Sem foto Shinji Oguchi
Sem foto Shunichiro Nayauchi
Sem foto Takashi Nagase
Sem foto Tomohiro Murakami
Sem foto Yusuke Nakagawa

Gerente de Produto

Sem foto Hideki Okamura
Foto de Takayuki Kawagoe Takayuki Kawagoe

Publicidade

Sem foto Hiroto Kikuchi
Foto de Ryutaro Nonaka Ryutaro Nonaka
Sem foto Tadashi Takezaki
Sem foto Yasushi Nagumo

Conselheiro

Sem foto Minoru Matsuura
Sem foto Shuichi Katagi
Sem foto Takumi Miyake
Sem foto Takumi Yoshinaga
Sem foto Toshiyuki Mukaiyama
Sem foto Yuji Sawairi