Dragon Quest III

Créditos

Produtor

Foto de Yukinobu Chida
Yukinobu Chida

Diretor

Foto de Koichi Nakamura
Koichi Nakamura

Programador Chefe

Foto de Kan Naito Kan Naito

Programador

Foto de Manabu Yamana Manabu Yamana
Sem foto Masaaki Okano
Sem foto Togo Narita

Programador Assistente

Sem foto Masumi Takimoto

Designer Gráfico

Sem foto Takashi Yasuno

Designer de Personagem

Foto de Akira Toriyama Akira Toriyama

Compositor

Foto de Koichi Sugiyama
Koichi Sugiyama

Programador de Som

Sem foto Tadashi Fukuzawa

Escritor

Foto de Yuji Horii Yuji Horii

Assistente de Enredo

Sem foto Hiroshi Miyaoka
Sem foto Kenji Yanagisawa

Assistente

Sem foto Kazuya Asano
Sem foto Keiichi Hara
Sem foto Rika Suzuki
Sem foto Satoshi Fudaba

Publisher

Foto de Yasuhiro Fukushima Yasuhiro Fukushima