Time Pilot

Créditos

Designer de Jogo

Foto de Yoshiki Okamoto Yoshiki Okamoto

Artista

Sem foto Hideki Ooyami

Compositor

Foto de Masahiro Inoue
Masahiro Inoue