Romancing SaGa

Créditos

Produtor

Sem foto
Masafumi Miyamoto

Diretor

Foto de Akitoshi Kawazu
Akitoshi Kawazu

Designer de Batalha

Foto de Akitoshi Kawazu Akitoshi Kawazu

Designer de Sistema

Foto de Akitoshi Kawazu Akitoshi Kawazu

Programador de Batalha

Sem foto Satoru Yoshieda

Programador de Mapa

Sem foto Keizo Kokubo

Programador de Menu

Sem foto Tomoki Anazawa

Programador de Mapa Mundo

Sem foto Tomoki Anazawa

Visual

Sem foto Hiroshi Takai
Sem foto Manabu Daishima

Designer de Efeitos

Sem foto Hiromi Ito

Designer de Objeto

Foto de Kazuko Shibuya Kazuko Shibuya

Designer de Efeitos de Batalha

Foto de Kazuko Shibuya Kazuko Shibuya

Design de Monstro

Sem foto Hiroshi Takai
Sem foto Manabu Daishima

Designer de Personagem

Sem foto Tomomi Kobayashi

Gráficos de Mapa Mundo

Foto de Kazuko Shibuya Kazuko Shibuya

Designer de Background

Sem foto Hiromi Ito

Designer de Mapa

Sem foto Akira Ueda
Foto de Nobuyuki Inoue Nobuyuki Inoue
Foto de Tetsuya Takahashi Tetsuya Takahashi
Sem foto Toshiyuki Inoue
Foto de Yoshinori Kitase Yoshinori Kitase

Designer de Background de Batalha

Sem foto Hiroshi Takai

Animador de Efeitos

Foto de Nobuyuki Inoue Nobuyuki Inoue

Compositor Original

Foto de Nobuo Uematsu Nobuo Uematsu

Compositor

Foto de Kenji Ito
Kenji Ito

Programador de Musica

Foto de Minoru Akao Minoru Akao

Efeitos Sonoros

Sem foto Akira Ueda
Sem foto Youki Kikuta

Enredo

Foto de Akitoshi Kawazu Akitoshi Kawazu

Testes

Sem foto Hidetoshi Kezuka
Sem foto Naoki Goto
Sem foto Ryusuke Kobayakawa
Sem foto Shinichi Sano
Foto de Toshiaki Suzuki Toshiaki Suzuki