Super Mario Galaxy

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Satoru Iwata

Produtor

Shigeru Miyamoto
Takao Shimizu

Diretor

Yoshiaki Koizumi

Designer de Jogo

Yoshiaki Koizumi

Conceito de Design de Jogo

Shigeru Miyamoto

Diretor de Programação

Naoki Koga

Programador Chefe

Takeshi Hayakawa

Programador

Atsushi Yamaguchi

Programador de Inimigo

Kiyoshi Takeuchi

Programador de Evento

Hideyuki Sugawara

Programador de Jogador

Hideaki Shimizu

Programador de Cena

Tatsuro Ota

Script

Takayuki Ikkaku

Suporte de Programa

Hirohito Yoshimoto
Keizo Ohta

Programador de Chefe

Norihiro Aoyagi

Programador de Câmera

Katsuyasu Ando

Programador do Sistema de Colisão

Hirokazu Matsuda

Coordenador de Design

Takeshi Hosono

Conceito Visual

Yasuhiko Matsuzaki

Designer de UI

Mei Ide
Yasuhiko Matsuzaki

Designer de Efeitos

Yumiko Matsumiya

Designer de Animação

Hiroko Ihara
Masayuki Kawakita
Tetsuro Horimizu

Chefe de Design de Personagem

Kenta Motokura

Designer de Personagem

Atsushi Mishima
Daisuke Watanabe
Kazuhiro Saito
Masanori Esaki
Rikuto Yoshida
Takumi Ishii

Diretor de Design de Fase

Koichi Hayashida

Chefe de Design de Planeta

Kazumi Yamaguchi

Gerente de Design de Planeta

Hiromu Takemura

Designer de Planeta

Kazunori Hashimoto
Kenji Ishii
Noriko Urita
Ritsuko Tanaka
Sanae Suzuki
Takuro Shimizu
Tetsu Shoji

Designer de Fase

Daisuke Tsujimura
Futoshi Shirai
Haruka Kakinuma
Ryutaro Kanno
Toshihiro Kawabata

Supervisor de Ilustração

Yusuke Nakano

Ilustrador

Ryuusuke Yoshida
Shigehisa Nakaue
Yuri Adachi

Trabalho de Arte

Kazuma Norisada
Nanako Kinoshita

Diretor Cinematográfico

Masaki Yokobe

Animador Cinematográfico

Hisashi Tohyama
Katsuki Hisanaga
Kouichi Terasawa
Naoyuki Yoshida

Designer de Efeito Cinematográfico

Haruyasu Ito
Motoaki Fukuda

Designer de Objeto Cinematográfico

Shinsuke Yamasaki

Diretor de Som

Masafumi Kawamura

Música

Koji Kondo
Mahito Yokota

Programador de Som

Shigetoshi Gohara
Yuya Takezawa

Voz

Catey Sagoian
Charles Martinet
Kenneth W. James
Mercedes Rose
Samantha Kelly

Gerente de Progresso

Keizo Kato

Suporte Técnico

Hironobu Kakui
Hiroshi Arai
Keisuke Matsui
Masato Kimura
Yoshito Yasuda

Debug

Akihiro Sakatani
Akihito Fujiki
Atsushi Tada
Hideki Nakajima
Maki Yoshitake
Mitsuhiro Senoo
Noboru Sunada
Super Mario Club
Takeshi Nishizawa

Agradecimento Especial

Andreas Fey
Atsushi Masaki
Hiroyuki Masuyama
Kaoru Sato
Keijiro Inoue
Kozo Kimura
Martin Weers
Miki Nakagawa
Mirai Takezawa
Rie Shimizu
Ryo Uchida
Ryosuke Meguro
Sakiko Matsuo
Sayaka Hakoda
Shinya Takahashi
Takahiro Hamaguchi
Takumi Kawagoe
Tomoaki Kuroume
Tsuyoshi Watanabe