Skies of Arcadia

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Noriyoshi Oba

Produtor

Rieko Kodama

Diretor

Atsushi Seimiya
Shuntaro Tanaka

Chefe de Planejamento

Tomohiro Nimura

Planejamento

Takanobu Yoshino
Takuya Ogawa

Diretor do Sistema de Batalha

Daisuke Fujii

Consultor de Planejamento

Akira Nishino
Katsuhito Goto
Keisuke Nakamura
Takaharu Terada

Planejamento de Fase de Batalha

Azusa Kimura

Diretor de Batalha de Navio

Yorio Kuramoto

Programador Chefe

Tetsuichiro Hirose

Programador

Kouichi Nomura

Programador de Sistema

Kentaro Yamamoto
Kouichi Nomura
Yoshiaki Endo

Programador do Sistema de Batalha

Junichi Ishiba
Osamu Satou
Shigeharu Yoshikawa

Script de Batalha

Kazuhisa Omi
Motoyuki Takeda
Takashi Wachi
Tsutomu Hotsuki
Yasunari Sekine

Programador VMU

Kenji Ohsawa

Programador de Janela

Katsuhiko Yano
Kazuo Wakihara

Programador do Sistema de Mapa

Kenji Hiruta
Tatsuhiro Oshii
Tsutomu Matsuo

Script de Mapa

Masaaki Shimoma
Ryosuke Waki
Takaaki Tokunaga

Script de Cenário

Hideaki Kitamura
Hideki Sakadume
Hiroshi Odajima
Kiyoshi Iwaoka
Naoyuki Miyoshi
Ryoutaro Fukunaga
Takanobu Yoshino
Tatsuo Saito
Tetsuya Otsubo
Tsutomu Mizuno

Designer Chefe

Toshiyuki Mukaiyama

Designer Assistente

Haruo Nakano
Satsuki Nagano
Takehiko Akabane
Toru Yoshida
Tsukasa Mori

Designer Gráfico

Hirotaka Kanazawa

Efeitos Especiais

Satoru Arai
Tsuyoshi Inaba

Modelos de Navio

Hirotaka Kawai
Isao Wada
Kenichi Minamizawa
Masahiro Ito
Motoko Toyama
Tsuyoshi Mayumi

Modelo de Inimigo

Kazuyuki Watanabe
Kiyonori Ohsawa
Nobuto Iwao
Paku Sugiura
Satoshi Yokokawa
Sigeru Sato
Tadashi Omine
Toshiyuki Takamatsu

Configurações de Inimigo

Wataru Murakami

Modelo de Personagem

Asako Yamasaki
Chika Kohjitani
Shinichi Higashi
Shizuyo Kanda
Tetsuya Oguri
Yuka Miyazawa

Diretor de Design de Mapa

Koji Maekawa

Designer de Cenário

Shuntaro Tanaka

Efeitos de Cenário

Daisuke Oikawa
Minobu Fujii
Satoshi Ono

Designer de Mapa

Hiroshi Soma
Kazutaka Karashima
Takuya Ogawa

Mapas de Cidade

Atsuko Moroe
Kayo Hoshina
Makiko Kubo
Masaaki Ohki
Masako Okuda
Masayoshi Iwase

Mapa do Céu

Hirotaka Kanazawa
Kazuhiro Yamashita
Saeko Matsuura

Mapas de Eventos

Akihiro Kaneko
Runa Sugiyama
Tomoko Koikeda
Yoshiharu Hayakawa

Mapa de Dungeon

Hirohiko Samekawa
Hitoshi Fukazawa
Hitoshi Honma
Keiichi Kawase
Kensei Ogiwara
Kensuke Kita
Nobumichi Sugawara
Shinpei Tanaka
Takashi Otsuji
Yuji Yanase

Designer de Fase de Batalha

Kazuo Komura

Designer de Janela

Mie Furuhashi

Ilustrador

Itsuki Hoshi

Ilustrador de Mapa

Hiroshi Nishio

Efeitos

Etsushi Nishiura
Makoto Tanaka
Takamitsu Watanabe
Toshihiro Ito
Yasutaka Tanaka

Movimento de Inimigo

Hisashi Tohyama
Kentaro Nonaka

Movimento de Aldeão

Kenichi Izawa
Shiro Kanemori

Movimento de Personagem

Hironari Hashimoto
Kazuhiro Miyazawa
Kazuo Komuro
Kenichi Harada
Masaya Takahashi
Motohiro Fukui
Shigeki Taniguchi
Shinobu Omura
Takahiro Honma
Takahito Otome
Takashi Ota
Takayuki Naito
Tsunemasa Endo
Yoshiaki Ogura
Yoshihiro Kaneko

Diretor de Som

Tatsuya Kouzaki (Tatsuya Kozaki)

Música

Tatsuyuki Maeda
Yutaka Minobe

Coordenador de Orquestra

Kiyoshi Tonozaki
Torakichi Takagi

Efeitos Sonoros

Hideki Abe
Keiichi Sugiyama
Mariko Nanba
Seiro Okamoto
Takashi Endo
Tatsuyuki Maeda
Tomoya Ohtani
Yutaka Minobe

Diretor de Cenário

Kanji Wakabayashi
Toru Shimizu

Coordenador de Cenário

Yuko Suzuki

Consultor de História

Junya Fujimoto

Design de Embalagem

Kaoru Ichigozaki
Makoto Nishino

Design do Manual

Kaoru Ichigozaki
Makoto Nishino

Conselheiro

Tomoyuki Ito

Agradecimento Especial

Akira Nishikawa
Hideki Yokaichiya
Yutaka Kawasaki