Deep Fear

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Yoji Ishii Yoji Ishii

Produtor

Sem foto
Koichi Sato
Foto de Noriyoshi Oba
Noriyoshi Oba
Foto de Rieko Kodama
Rieko Kodama

Diretor

Sem foto
Hiroyuki Maruhama
Sem foto
Kunihiro Shirahata

Planejamento

Sem foto Mitsunori Yamazaki
Sem foto Teku Kobayashi

Programador

Sem foto Hirohiko Yoneda
Sem foto Hiroyuki Maruhama
Sem foto Keiichi Iino
Sem foto Shinichi Furuhata
Sem foto Shuangcai Cui

Manutenção de Sistema

Sem foto Hideki Shimazaki
Sem foto Hideo Tsukamoto
Sem foto Hiroyuki Maruhama
Sem foto Kazuhito Kashiwabara

Designer

Sem foto Toshiki Yamaguchi

Designer de Item

Sem foto Hideaki Sakimura

Designer de Criaturas

Sem foto Yasushi Nirasawa

Designer de Personagem

Sem foto Emi Konno

Background

Sem foto Moriyoshi Ohara

Diretor de CG

Sem foto Hideo Fukuda
Sem foto Noriko Takeda
Sem foto Takeshi Matsuura

Designer de Filme CG

Sem foto Chiaki Akagi
Sem foto Futoshi Nakaichi
Sem foto Hideo Fukuda
Sem foto Hiroyuki Kikkawa
Sem foto Hiroyuki Maruhama
Sem foto Junko Hagiwara
Sem foto Junko Nagashima
Sem foto Katsuya Uechi
Sem foto Kazutaka Takahashi
Sem foto Keisuke Nozawa
Sem foto Koki Inoue
Sem foto Maki Sonobe
Sem foto Mamoru Ishikawa
Sem foto Mari Kikuchi
Sem foto Masato Nozawa
Sem foto Mitsutaka Kubo
Sem foto Motohiro Fukui
Sem foto Noriko Takeda
Sem foto Shin Kitada
Sem foto Shingo Shimada
Sem foto Takaaki Ebata
Sem foto Takeshi Matsuura
Sem foto Tatsuro Matsunaga
Sem foto Toshihiko Nakagawa
Sem foto Toshiyuki Terada
Sem foto Yoshiki Tachibana
Sem foto Yousuke Kodani

Designer de CG 2D

Sem foto Hiroyuki Maruhama
Sem foto Kazuhiro Taguchi
Sem foto Teku Kobayashi
Sem foto You Higashiyama

Designer de Background de CG

Sem foto Hiroyuki Maruhama
Sem foto Junko Hagiwara
Sem foto Maki Sonobe
Sem foto Mari Kikuchi
Sem foto Noriko Takeda
Sem foto Takeshi Matsuura

Designer de CG em Tempo Real

Sem foto Hideo Fukuda
Sem foto Motohiro Fukui
Sem foto Tatsuro Matsunaga

Produção Musical

Sem foto Aubu
Sem foto Reiko Yasuda
Sem foto Tomoko Nakano

Compositor

Sem foto
Kenji Kawai
Sem foto
Kenji Kawai

Coordenador Musical

Sem foto Shigeru Ohtake

Efeitos Sonoros

Sem foto Masanobu Watanabe
Sem foto Naoaki Jinbo

Engenheiro Assistente

Sem foto Takeshi Nakada

Produtor de Som

Foto de Yukifumi Makino Yukifumi Makino

Gravação

Sem foto Tomoaki Sato
Sem foto Toshiyuki Fukui

Escritor

Sem foto Fumiaki Tomura

Roteiro

Sem foto Yuzo Sugano

Conselheiro de Inglês

Sem foto Takahiro Fukada

Debug

Sem foto Takeshi Sakurai
Sem foto Yasuhisa Oda

Produtor de Manual

Sem foto Kaoru Ichigozaki

Promoção

Sem foto Kazuhiro Hanaya
Sem foto Masatoshi Kawaguchi
Sem foto Tadashi Takezaki

Publicidade

Sem foto Hiroto Kikuchi
Foto de Yosuke Okunari Yosuke Okunari

Agradecimento Especial

Sem foto Chikara Suzuki
Sem foto Hideki Izumi
Sem foto Hiroaki Iwano
Sem foto Junichi Ota
Sem foto Katsumi Suzuki
Sem foto Masaharu Inoue
Sem foto Masashi Utsugi
Sem foto Noboru Machida
Sem foto Nobuaki Tsutsumi
Sem foto Nobuyuki Nishida
Sem foto Noeru Shimojima
Sem foto Satoru Washizu
Sem foto Syuji Akimoto
Sem foto Takemasa Kinjyo
Sem foto Teruo Ichimura
Sem foto Toru Iimi
Sem foto Toshihiko Nakamura
Sem foto Yasuhito Yamaguchi
Sem foto Yuji Chino