Yu Yu Hakusho: Sunset Fighters

Créditos

Diretor

Sem foto
Tetsuhiko Kikuchi
(Han)

Supervisor

Foto de Masato Maegawa Masato Maegawa

Programador Principal

Sem foto Masaki Ukyo (Ukyo)

Programador

Sem foto Mitsuru Yaida (Yaiman)

Suporte de Programa

Sem foto Mitsuru Yaida (Yaiman)

Efeitos Gráficos

Sem foto Tetsuhiko Kikuchi (Han)

Suporte Gráfico

Sem foto Etsuko Shimada

Gráfico de Personagem

Sem foto Makoto Ogino (Oginon)

Gráficos de Personagem

Sem foto Tetsuhiko Kikuchi (Han)

Suporte ao Gráfico de Personagem

Sem foto Kaname Shindoh (Kaname-san)
Sem foto Koichi Kimura (Kafuichi)

Gráficos do Cenário

Foto de Hiroshi Iuchi Hiroshi Iuchi (Iuchi 7)

Suporte de Background

Sem foto Makoto Ogino (Oginon)
Sem foto Tetsuhiko Kikuchi (Han)

Diretor de Som

Sem foto Satoshi Murata (S.Murata)

Compositor

Sem foto
Aki Hata
Foto de Katsuhiko Suzuki
Katsuhiko Suzuki
(Nazo² Suzuki)
Foto de Norio Hanzawa
Norio Hanzawa
(Non)
Sem foto
Satoshi Murata
(S.Murata)

Produção de Som

Foto de Katsuhiko Suzuki Katsuhiko Suzuki (Nazo² Suzuki)

Efeitos Sonoros

Sem foto Satoshi Murata (S.Murata)

Programador de Som

Sem foto Mitsuru Yaida (Yaiman)

Jogador Classe S

Sem foto Garyo