F1 Race

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hiroshi Yamauchi

Produtor

Masayuki Uemura

Programador

Satoru Iwata
Yasunari Soejima

Compositor

Hideki Kanazashi

Programador de Música

Hiroaki Suga